DEN SUOI NHA TAM
DEN SUOI NHA TAM

Có hàng

Mô tả

Việc lắp đặt đèn sưởi nhà tắm khác nhau và phụ thuộc vào loại của đèn sưởi. Người ta phải cẩn thận trong khi cài đặt bất kỳ loại đèn sưởi nhà tắm vì nó sử dụng nguồn điện để làm việc.